เรื่องลึกลับ

เหตุไฉน “หลวงปู่มั่น” ถึงนิมิตรเห็นตัวเองเกิดเป็นสุนัขถึง 500 ชาติ พอท่านเผยถึงกับก้มลงกราบสาธุ….

เหตุไฉน “หลวงปู่มั่น” ถึงนิมิตรเห็นตัวเองเกิดเป็นสุนัขถึง 500 ชาติ พอท่านเผยถึงกับก้มลงกราบสาธุ….

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น คน…

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน “จิตสุดท้ายก่อนตาย” สำคัญต่อการเกิดใหม่ ! หลวงพ่อฤๅษีลิงดำสอน “ 5 วิธีจูงจิตผู้ป่วยใกล้ตาย ” ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี!

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน “จิตสุดท้ายก่อนตาย” สำคัญต่อการเกิดใหม่ ! หลวงพ่อฤๅษีลิงดำสอน “ 5 วิธีจูงจิตผู้ป่วยใกล้ตาย ” ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี!

  “จิตสุดท้ายก่อนตาย” สำคัญต่อการเก…