มีคนส่งมาให้ ผมเลยอยากส่งต่อ….“ขออย่าให้เป็นจริงตามนี้เลย” มีคนส่งมาให้ คุณสุทธิชัย พูด และผมก็ค่อนข้างเห็นด้วย !!

มีคนส่งมาให้ ผมเลยอยากส่งต่อ….“ขออย่าให้เป็นจริงตามนี้เลย” มีคนส่งมาให้ คุณสุทธิชัย พูด และผมก็ค่อนข้างเห็นด้วย !!

มีคนส่งมาให้ ผมเลยอยากส่งต่อ….“ขออ…