ข่าวดี ! กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ16 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

ข่าวดี ! กรมป่าไม้  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ16 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

กรมป่าไม้  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 185 อัตรา

 

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง 


กลุ่มงานบริการ

(1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

(2) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา

(3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา

(4) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 4 อัตรา

(5) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 9 อัตรา

(6) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 99 อัตรา

(7) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 13 อัตรา

(8) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 10 อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

(9) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(10) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

(11) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

(12) ช่างเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา

(13) ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

(14) พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

(15) พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(16) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา

(17) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

(18) นิติกร จำนวน 7 อัตรา

(19) บุคลากร จำนวน 3 อัตรา

(20) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

(21) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.job.thai.com/

อ่านต่อได้ที่: http://www.jobplazza.com/news-id81.html

ใส่ความเห็น