แจ้งข่าวดี ! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยเตรียมเพิ่มเบี้ยสูงอายุ จาก 600 บาท เป็น 1,200-1,500 บาทต่อเดือน

แจ้งข่าวดี ! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยเตรียมเพิ่มเบี้ยสูงอายุ จาก 600 บาท เป็น 1,200-1,500 บาทต่อเดือน

 

 

 

เตรียมเฮ!! สนง.คลัง เล็งเพิ่ม “เบี้ยผู้สูงอายุ” เป็น 1,200 – 1,500 บาทต่อเดือน หวังงบจากผู้มีฐานะที่สละสิทธิ์และภาษีเหล้า บุหรี่

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยเตรียมเพิ่มเบี้ยสูงอายุ จาก  600 บาท เป็น 1,200-1,500 บาทต่อเดือน หวังได้งบจากผู้มีฐานะที่สละสิทธิ์ และจากภาษีบาป

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กำลังศึกษาแนวทางเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ จากเดือนละ 600 บาท เป็น 1,200-1,500 บาท ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมต่อสภาพค่าครองชีพ

ทั้งนี้การเพิ่มเบี้ยดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งมาจากผู้สูงอายุที่มีฐานะ ที่ประสงค์จะสละสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้อยู่ในข่ายดังกล่าวกว่า 8 ล้านคน นอกจากนี้เงินอีกส่วนจะมาจากการตั้งกองทุนชราภาพ โดยนำเงินเข้ามาจากภาษีเหล้าและบุหรี่ ที่ประมาณปีละ 2 พันล้านบาท

ด้าน นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุว่า ปัจจุบันภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี และนำส่งเข้าคลังเพื่อไปใช้จัดสรรในงบประมาณส่วนต่าง ๆ ซึ่งหากจะมีการตั้งกองทุนชราภาพจากเงินในส่วนนี้ ก็สามารถดำเนินการได้

ขอขอบคุณที่มาจาก workpointtv.com

ใส่ความเห็น