แชร์ก็บไว้เลย ! 5 วิธีทำน้ำสะอาดใช้ในภาวะน้ำท่วม เพื่อให้ห่างไกลโรค ที่มากับน้ำท่วม

วิธีทำน้ำสะอาด ใช้ในภาวะน้ำท่วม

กรมควบคุมโรค แนะ 5 วิธีทำน้ำสะอาดใช้ในภาวะน้ำท่วม เพื่อให้ห่างไกลโรค ที่มากับน้ำท่วม

 

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ข้อมูลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 12 ม.ค.60 มีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด เสียชีวิต 36 ราย สูญหาย 1 ราย ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง ปัตตานี และนราธิวาส และยังคงมีสถานการณ์ใน 8 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ นั้น กรมควบคุมโรค คาดว่าจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมนี้ จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจมากับน้ำท่วม ทั้งโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ถ่ายเป็นมูกเลือด ไข้หวัดใหญ่ ส่วนภัยสุขภาพ ได้แก่ ไฟดูด ไฟช็อต และจมน้ำ โดยเฉพาะเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

โดย 5 สิ่งที่ควรรู้ในการทำน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม คือ

1.ควรต้มน้ำให้เดือดนาน 5 นาที ซึ่งน้ำที่นำมาต้มควรเป็นน้ำที่สะอาด ผ่านการกรองหรือทำให้ตกตะกอนมาก่อนแล้ว

2. ใช้สารส้มกวนในน้ำ

3.เติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำตามปริมาณที่ระบุข้างขวด หากเป็นคลอรีนชนิดน้ำใช้หยดลงในน้ำ 1-2 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร

4.ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด จัดให้มีภาชนะที่สะอาดสำหรับตักน้ำ

และ 5.กรณีใช้น้ำดื่มบรรจุขวดจะต้องดูเครื่องหมาย อย. ก่อนดื่มให้สังเกตความสะอาดของน้ำภายในขวด สี ตะกอน เป็นต้น หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

 

ใส่ความเห็น