รู้ยัง ! 6 จว. ปลูก ‘กัญชง’ ได้ ส่วน ‘กระท่อม-กัญชา’ รอก่อน

 

รู้ยัง ! 6 จว. ปลูก ‘กัญชง’ ได้  ส่วน ‘กระท่อม-กัญชา’ รอก่อน

 

ป.ป.ส. เผยครม.นำร่องอนุมัติปลูกกัญชงในพื้นที่กำหนด  6 จังหวัด 15 อำเภอ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม  ส่วน “กระท่อม-กัญชา-ยาบ้า”  ยังไม่อนุมัติ ย้ำต้องศึกษาต่อให้รอบคอบก่อน

 

 

 

 

27  ธ.ค. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติดรวม  4  ชนิด ประกอบด้วย  กัญชง  กัญชา กระท่อม  และเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) เพื่อให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได้ตามพื้นที่ที่กำหนด ว่า  ขณะนี้ ครม.อนุมัติให้กัญชง สามารถปลูกได้ แต่ในพื้นที่ๆกำหนด มีผลตั้งแต่ปี 2560 โดยจำกัดพื้นที่ 6 จังหวัด15 อำเภอ  คือ จ.เชียงใหม่ 4 อำเภอ  ได้แก่  อ.แม่วาง  แม่ริม  สะเมิง และแม่แจ่ม   จ.เชียงราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง  เวียงป่าเป้า  และแม่สาย  จ.น่าน 3 อำเภอได้แก่อ.นาหมื่น  สันติสุข และสองแคว  จ.ตาก เฉพาะที่ อ.พบพระ   จ. เพชรบูรณ์ 3 อำเภอ  ได้แก่ อ.หล่มเก่า  เขาค้อ และเมือง  และจ.แม่ฮ่องสอน   ในพื้นที่อ.เมือง  สำหรับสายพันธุ์ที่นำมาปลูกได้ต้องมีนั้นจะต้องมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารทีเอชซี ไม่เกิน 1%  หากตรวจพบว่าแปลงใดมีต้นกัญชงที่สารดังกล่าวเกินจะถือว่ามีความผิด…

 

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวอีกว่า  เยื่อของต้นกัญชงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์เช่น การถักทอเป็นประเป๋าหรือสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพ   โดยโรงงานยาสูบจะเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชงที่เกษตรกรในพื้นที่ที่ระบุไว้โดยตรง ส่วนพืชกระท่อมอยู่ระหว่างการศึกษาวิถีการใช้ของชาวบ้านเพื่อประโยชน์ทางสมุนไพรซึ่งต้องมีการแก้กฎหมายว่าสามารถนำมาใช้ในบ้าน  เช่น  เคี้ยวหรือต้ม  สำหรับกัญชาซึ่งเป็นพืชเสพติดทางคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ที่มีนายชาญเชาว์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมให้รอบด้าน  เนื่องจากยังมีความเห็นขัดแย้งโดยแพทย์มองว่าสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้แต่ก็มีอันตรายจากสารที่เป็นตัวอนุพันธ์จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสม

เลขาธิการป.ป.ส.กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับบัญชีเมทแอมเฟตามีน จากยาเสพติดประเภท  1 คือให้โทษชนิดร้ายแรงไปเป็นยาเสพติดประเภท 2  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านกฎหมายและการนำมาใช้เป็นยารักษาโรคที่ผ่านมาโทษของการค้ายาเสพติด เช่น เฮโรอืน ไอซ์และเมทแอมเฟตามีนจะมีอัตราโทษไม่แตกต่างกันแต่หากปรับบัญชีเมทแอมเฟตามีนให้เป็นยาที่นำมาใช้รักษาโรคทางการแพทย์ได้ก็ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆให้รอบคอบ

 

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/regional/545295

ใส่ความเห็น