มนุษย์เงินเดือนต้องอ่าน !! ประกันสังคมปรับฐานคำนวณเงินสมทบใหม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกในปี 2560 นี้!!! รายละเอียด….

 

มนุษย์เงินเดือนต้องอ่าน !! ประกันสังคมปรับฐานคำนวณเงินสมทบใหม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกในปี 2560 นี้!!! รายละเอียด….

 

 

tp0ak13287

 

9 ธันวาคม 2559 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า การปรับฐานเพดานการคำนวณเงินสมทบใหม่ในอัตราร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนช่วงกลางปี 2560 โดยจะขยายเพดานจัดเก็บเงินสมทบเป็น 20,000 บาท จากเดิมที่เก็บ 15,000 บาท เพื่อเสถียรภาพของกองทุน สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน และจากนั้นอีก 4-5 ปีจะมาทบทวนใหม่ว่ายังเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจหรือไม่

 

นายสุรเดช ยันยันว่า การปรับฐานครั้งนี้จะส่งผลดีกับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มี ฐานเงินเดือนสูงกว่า 15,000 บาท เนื่องจากจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น อาทิ สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน ซึ่งปัจจุบันหากถูกเลิกจ้างจะได้ในอัตราร้อยละ 50 ของ 15,000 บาท คือ 7,500 บาท เมื่อปรับเป็น 2 หมื่นบาท จะได้เงินว่างงานเพิ่มขึ้น 1 หมื่นบาท

 

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่มีเงินเดือน 15,000 บาท ร้อยละ 20 หรือประมาณ 2 ล้านคนของผู้ประกันตนทั้งหมดที่จะต้องส่งเงินสมทบเพิ่มขึ้น หากนโนบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น