รู้หรือไม่ ! เหรียญกษาปณ์ สามารถชำระหนี้ได้ ไม่เกินครั้งละเท่าไร ? ตาสว่างก็วันนี้แหล่ะ…

รู้หรือไม่ ! เหรียญกษาปณ์ สามารถชำระหนี้ได้ ไม่เกินครั้งละเท่าไร ? ตาสว่างก็วันนี้แหล่ะ…

 

 

626739-rhyoyayr2nl

 

สมัยรัชกาลที่ 9

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ใช้ในรัชกาลปัจจุบัน มี 8 ชนิดราคา คือ 1 สตางค์ 5 สตางค์ 10 สตางค์ 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท และ 10 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญ อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานต่าง ๆ โดยผลิตทั้งเหรียญประเภทธรรมดาและเหรียญประเภทขัดเงา

 

การใช้เหรียญกษาปณ์ชำระหนี้ได้ไม่เกินครั้งละเท่าไร

เหรียญ 1 สตางค์ ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 5 บาท
เหรียญ 25, 50 สตางค์ ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 10 บาท
เหรียญ 1 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท
เหรือญ 2 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท
เหรียญ 5 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท
เหรียญ 10 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 1,000 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เหรียญ 20 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท
เหรียญ 50 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 1,000 บาท
เหรียญ 100 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 2,000 บาท
เหรียญ 150 บาท ชำระหนี้ได้ครั้งละ ไม่เกิน 3,000 บาท

ทั้งนี้เหรียญกษาปณ์เงินตั้งแต่ราคา 200 บาทขึ้นไปและเหรียญกษาปณ์ทองคำราคาตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป ชำระหนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ได้บัญญติไว้ในมาตรา 11 “เหรียญกษาปณ์เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง”

ที่มา สำนักกษาปณ์

ใส่ความเห็น