ครูเขียนตัวเลขบนกระดานผิด นักเรียนต่างหัวเราะ แต่พอมองอีกมุม ทำให้เห็นบางสิ่งกับนักเรียน…

ครูเขียนตัวเลขบนกระดานผิด นักเรียนต่างหัวเราะ แต่พอมองอีกมุม ทำให้เห็นบางสิ่งกับนักเรียน...

1480380556537

 

ครูโรงเรียนประถมท่านหนึ่งเขียนบนกระดานดังนี้
9×1=7
9×2=18
9×3=27
9×4=36
9×5=45
9×6=54
9×7=63
9×8=72
9×9=81
9×10=90

เมื่อครูเขียนเสร็จ เด็กๆ ต่างหัวเราะเยาะเธอเพราะเธอเขียนสูตรบรรทัดแรกผิด

ครูจึงพูดกับเด็กว่า….

ที่ครูเขียนผิด เพื่อต้องการให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่โลกภายนอกจะปฏิบัติกับพวกเธอ

เห็นไหมว่า ครูเขียนสูตรถูกต้อง 9ครั้ง ไม่มีใครชื่นชมครูเลย แต่ตรงกันข้าม กลับหัวเราะเยาะและตัดสินครูแค่ที่เขียนผิดเพียงครั้งเดียว

นี่แหละบทเรียน :
โลกนี้ไม่ได้ชื่นชมสิ่งดีๆที่คุณทำมานับล้านอย่าง แต่ตัดสินคนจากการทำผิดเพียงครั้งเดียว……..

 

ใส่ความเห็น