UN กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่ในหลวง ร.9

 

UN กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่ในหลวง ร.9

 

 

9538-0-e85f8d8996138aaff96ea06c42002c27

 

องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

 

สหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่ในหลวง 

องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีหนึ่งประโยคที่ประชาชนคนไทยหลายคนยังไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งในหลวงทรงเคยตรัสว่า “อย่าจำตัวฉัน แต่ให้จำประโยชน์ที่ฉันทำ” ซึ่งเราชาวไทยรู้ดีว่า พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://iuvclub.com/16147

ใส่ความเห็น