โปรดอ่านเรื่องนี้…เมตตาธรรมที่ทรงมีให้แก่คนไทยทุกผู้ทุกนาม

โปรดอ่านเรื่องนี้…เมตตาธรรมที่ทรงมีให้แก่คนไทยทุกผู้ทุกนาม

 

111111

พ.ศ. ๒๕๕๙ .. ๗๐ ปี แห่งพระบารมีปกเกล้า..เนื่องในโอกาส ๗๐ ปีแห่งการขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

…………….

หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ นักศึกษาจำนวนมากหลบหนีเข้าป่าเพื่อเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยบาดแผลแห่งความขัดแย้งในเรื่องลัทธิความเชื่อทางการเมืองอย่างหนัก

ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่งได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์และได้กราบบังคมทูลถามว่า..การที่เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายนั้น..ทรงหวังว่าจะให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่….

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รับสั่งตอบ ว่า ..มิได้สนพระทัย ว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่..แต่สนพระทัย ว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยลงหรือไม่… (ข้อมูลจากหนังสือ “พระเจ้าอยู่หัว” จัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐)

ใน พ.ศ.๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ เสริมศรี เอกชัย เขียนลงเป็นบทความประจำวันในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้ว่า

“…วันหนึ่งขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ อยู่สองข้างทาง

ผู้หญิงสาวคนหนึ่งก้มกราบกับพื้นทางเดิน ปรากฏว่ามีดาวสีแดงร่วงจากกระเป๋าเสื้อลงบนพื้นทางเดิน (เข้าใจว่าเป็นดาวสีแดงที่ติดหน้าหมวกของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์)

…มีผู้แอบเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงรีบก้มลงหยิบดาวแดงดวงนั้นยัดใส่มือหญิงสาวผู้นั้นอย่างรวดเร็ว

มิทันที่เจ้าหน้าที่ราชการผู้อื่นจะสังเกตได้

 

“เป็นเมตตาธรรมที่ทรงมีให้แก่คนไทยทุกผู้ทุกนาม โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเขาเป็นใครและเป็นอะไร…”

 

………………………………
ที่มา : สกุลไทย

ใส่ความเห็น